Täispuitmööbel, mis kestab põlvest põlve!

Ostoehdot

Nettikauppa MOOBELSL.EE:n (jatkossa Nettikauppa) omistaja on OÜ Moobelsl (Y-tunnus 12426365), osoiteLehise 1-3, Järva-Jaani, Järvamaa).

Myyntisopimuksen voimassaolo, tuote- ja hintatiedot

Myyntiehdot ovat voimassa Nettikaupasta tuotteita ostettaessa.

Nettikaupassa myytävien tuotteiden hinnat on merkitty tuotteeseen. Hintaan lisääntyy tuotteen toimitusmaksu.

Tuotteen toimitusmaksu riippuu ostajan sijainnista, tuotteiden kokonaispainosta ja toimitustavasta. Toimitusmaksu kuvataan ostajalle tilausta tehdessä.

Tiedot tuotteesta on esitetty Nettikaupassa tuotteen kohdalla.

Tilauksen esittäminen

Haluttu tuote tulee tuotteen tilaamiseksi lisätä ostoskoriin. Tilauksen esittämiseksi tulee täyttää vaaditut kentät ja valita sopiva toimitustapa. Sen jälkeen kuvaruudulla kuvataan hinta, jonka voi maksaa pankkilinkillä tai muulla maksutavalla.

Sopimus astuu voimaan, kun maksettavaksi kuuluva summaon siirtynyt Nettikaupan pankkitilille.

Jos tilattua tuotetta ei voida toimittaa sen ollessa loppunut tai muusta syystä, ilmoitetaan siitä ostajalle heti ja maksettu summa (myös tuotteen toimitusmaksu) palautetaan heti, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Toimitus

Tuotteita lähetetään seuraaviin valtioihin: Viro, Suomi

Ostaja maksaa tuotteen lähetyskulut ja vastaavat hintatiedot on esitetty ostoskorin lähetystavoissa.

Viron sisäiset toimitukset saapuvat ostajan antamaan kohteeseen yleensä 10–14 arkivuorokauden kuluessa myyntisopimuksen voimaantulon jälkeen. Toimitus Suomeen tapahtuu 30 kalenterivuorokauden aikana.

Nettikaupalla on erikoistapauksissa oikeus toimittaa tuote enintään 45 kalenterivuorokauden aikana.

Peruutusoikeus

Ostajalla on tilauksen saamisen jälkeenoikeus perua nettikaupassa solmittusopimus 14 vuorokauden aikana [ostajalla ei tuotteesta riippuen välttämättä ole peruutusoikeutta, tuotteen ja palvelun tulee tällaisessa tapauksessa olla lueteltu ja vastata velvoiteoikeuslain § 53 p. 4 lueteltuihin ehtoihin].

Peruutusoikeutta ei ole, jos ostaja on juridinen henkilö.

Jos ostaja haluaa käyttää 14 vuorokauden palautusoikeutta, ei tilattuatuotetta saa olla käytetty muuhun tarkoitukseen kuin mitä tarvitaan tuotteen olemuksen, ominaisuuksien tai toiminnan kokeilemiseen, kuten se on tuotteen kokeilemiseksi sallittu fyysisessä myymälässä. Jos tuotetta on käytetty muuhun tarkoitukseen kun mitätarvitaan tuotteen olemuksen, ominaisuuksien tai toiminnan kokeilemiseen tai siinä on merkkejä käytöstä tai kulumisesta, on Nettikaupalla oikeus pienentää palautettavaa summaa tuotteen vähentyneen arvon verran.

Tuotteen palauttamiseksi tulee esittää peruutushakemus, jonka kaavakkeen löydättästä. Peruutushakemus tulee täyttää ja lähettää sähköpostiosoitteeseen info@moobelsl.ee viimeistään 14 kalenterivuorokauden kuluessa tuotteen vastaanotosta.

Ostaja maksaa tuotteen palautuskulut, paitsi silloin, jos palautuksen syynä on se, että palautettava tuote ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen tuote).

Ostajan tulee palauttaa tuote hakemuksen esittämistä seuraavan 14 kalenterivuorokauden kuluessa tai esittäätodistus siitä, että hän on mainitun ajan kuluessa luovuttanut tuotteen tavarantoimittajalle.

Nettikauppa palauttaa palautettavan tuotteen saatuaan kaikki ostajalta sopimuksen mukaan saadut maksut ostajalle heti, mutta viimeistään 14 kalenterivuorokauden aikana peruutushakemuksen saamisesta.

Nettikauppa voi kieltäytyä maksamisesta kunnes se on saanut sopimuskohteeksi olevan tuotteen takaisin tai kunnes ostaja on esittänyt todistuksen siitä, että on lähettänyt tuotteen, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin.

Jos ostaja on selvästi valinnut Nettikaupan tarjoamasta edullisimmasta toimitustavasta erilaisen tavan, ei Nettikaupan tarvitse maksaa kuluttajalle summaa, joka ylittää tavalliseen toimitustapaan liittyvän hinnan.

Nettikaupalla on oikeus perääntyä myyntisopimuksesta ja vaatia tuote ostajalta takaisin, jos tuotteen hinta on nettikaupassa ollut vahingossa merkitty oleellisesti pienemmäksi kuin tuotteen markkinahinta.

14 vuorokauden palautusoikeus ei koske sopimusta, jonka kohteeksi on (velvoiteoikeuslaki § 53 p. 4):

  1. Palvelun tarjoaminen tai muun kestävän suorituksen tekeminen, jos yrittäjän puoleiset sopimuksesta tulevat velvoitteet ovat täysin täytettyjä ja palvelun tarjoaminen tai muu suorituksen tekeminen on alkanut kuluttajan ennakkosuostumuksella ja vahvistuksella siitä, että hän menettää peruutusoikeutensa yrittäjän täyttäessä sopimuksensa;
  2. Sellaisen tuotteen luovuttaminen, joka on valmistettu sopimusosapuoleksi olevan kuluttajan henkilökohtaiset tarpeet ottaen huomioon;
  3. Sellaisen tuotteen luovuttaminen, joka on valmistettu kuluttajan esittämien ehtojen mukaisesti;
  4. Sellaisen suljetussa pakkauksessa olevan tuotteen luovuttaminen, jota ei voidapalauttaa terveydensuojelullisista tai hygieenisistä syistä jos se on toimituksen jälkeen avattu;
  5. Tuotteen luovuttaminen, joka olemuksensa vuoksi sekoitetaan tai yhdistetään luovutuksen jälkeen johonkin muuhun tuotteeseen niin, ettei niitä voi enää erottaa toisistaan;

 

Valituksen esittämisoikeus

Nettikauppa on vastuussa ostajalle myydyn tuotteen sopimusehtoihin vastaamattomuudesta tai puutteesta, joka oli olemassa jo tuotteen luovutushetkellä, ja joka ilmenee enintään kahden vuoden kuluessa tuotteen luovutuksesta ostajalle. Tästä ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tuotteen luovutuksesta ostajalle, oletetaan, että puute oli olemassa jo tuotteen luovutusaikana. Vastaavan oletuksen kiistäminen on Nettikaupan vastuulla.

Puutteen ilmetessä ostajalla on oikeus kääntyä viimeistään kahden kuukauden aikana nettikaupan puoleen lähettämällä s-postia osoitteeseen info@moobelsl.ee tai soittamalla numeroon: +358400622236.

Nettikauppa ei ole vastuussa puutteista, jotka ovat syntyneet tuotteen luovutuksen jälkeen ostajalle.

Jos Nettikaupasta ostetussa tuotteessa on puutteita, joista Nettikauppa on vastuussa, Nettikauppa korjaa tai korvaa puutteellisen tuotteen. Jos tuotetta ei ole mahdollista korjata tai korvata, palauttaa Nettikauppa ostajalle kaikki myyntisopimuksesta saamansa maksut.

Nettikauppa vastaa kuluttajan esittämään valitukseen kirjallisesti tai kirjallista uudelleen esittämistä mahdollistavassa muodossa 15 arkivuorokauden aikana.

Suoramarkkinointi ja henkilötietojen käsittely

Nettikauppa käyttää ostajan antamia henkilötietoja (esim. nimi, puhelinnumero, osoite, s-postiosoite, pankkitiedot) vain tilauksen käsittelyyn ja tuotteen lähettämiseen ostajalle. Nettikauppa luovuttaa henkilötiedot kuljetuspalvelua tarjoavalle yritykselle, jotta tuote voitaisiin toimittaa ostajalle.

Nettikauppa lähettää ostajalle uutiskirjeitä ja tarjouksia ostajan s-postiosoitteeseen vain jos ostaja on ilmoittanut haluavansa tätä syöttämällä sivustolle s-postiosoitteensa ja ilmoittanut toiveestaan ottaa vastaan suoramarkkinointi-ilmoituksia.

Ostajavoi milloin tahansa luopua s-postiin lähetettävistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittaen siitä meille s-postilla tai noudattaen tarjouksen sisältävässä sähköpostissa olevia ohjeita.

Kiistojen ratkaisu

Jos ostajalla on valituksia Nettikaupasta, tulee ne lähettää s-postiosoitteeseen info@moobelsl.com tai soittaa numeroon: +358400622236.

Jos ostaja ja Nettikauppa eivät pääse sopuun kiistassa, voi ostaja kääntyä kuluttajakiistakomission puoleen.

Menettelyehtoihin voi tutustua ja hakemuksen esittää tässä. Ostajan ja Nettikaupan välillä solmitusta sopimuksesta tulevien kiistojen ratkaisu on kuluttajakiistakomission pätevyydessä. Ostajan valituksen käsittely komissiossa on ilmaista.

Ostaja voi kääntyä Euroopanunionin kuluttajakiistoja ratkaisevan osapuolen puoleen.